Wat is jouw project?

Ook in 2014 zal de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding een oproep lanceren aan alle scholen om concrete projecten in te dienen rond 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede.  

De projectoproep heeft twee doelen (of de doelen van vorig jaar houden want minder abstract voor kinderen?):

 1. informeren en sensibiliseren rond armoede en kinderarmoede in het bijzonder 
 2. kinderen en jongeren aanzetten om deel te nemen aan activiteiten die hen aanbelangen.

Hoe deelnemen?

Wil je meedoen? Neem dan volgende stappen:

 • Bespreek samen met je leerkracht en je klasgenoten rond welk thema jullie een project willen uitwerken.
 • Zijn jullie het eens? Werk dan zo creatief mogelijk jullie project uit.
 • Bezorg ons het project via dit deelnameformulier. Vul het zo duidelijk mogelijk in. Wat willen jullie op 17 oktober concreet doen? Het is superbelangrijk dat de jury daar een goed beeld van krijgt.
 • Dagelijks zetten heel wat verenigingen zich in om armoede te bestrijden. Welke vereniging willen jullie in het zonnetje zetten? Leg aan de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding uit waarom deze vereniging dat verdient. Je bent niet verplicht zo'n vereniging op te nemen in jullie project. Maar voor hen is het zeker een opsteker en bovendien maken ook zij kans op een beloning!
 • Vergeet ons niet te vertellen welk creatief materiaal (foto’s, video’s, teksten, tekeningen,... ) jullie zullen maken en gebruiken voor jullie project.
 • Doe dit allemaal tegen ten laatste maandag 30 september om middernacht.

Niet alleen dit jaar!

Het project dat je voorstelt moet je vooraf helemaal uitwerken en voorstellen zoals hierboven beschreven. Je project uitvoeren doe je dan uiteraard op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede.

Omdat je kinderarmoede trouwens niet zomaar op één twee drie een halt toeroept, zien we je er vanaf nu ook graag elke dag tegen knokken en er elk jaar op 17 oktober een project over op touw zetten.

Hoe verloopt de beoordeling?

Een jury van experten zal nagaan of:

 • jullie armoede begrijpen
 • jullie project de kinderen van jullie school en hun ouders informeert en sensibiliseert over armoede
 • jullie project creatief is aangepakt
 • jullie een armoedevereniging in het zonnetje zetten.

Een beloning voor vier winnaars!

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding  zal op 17 oktober rechtstreeks met de leerlingen in gesprek gaan over armoede.

 • Twee armoedeverenigingen (*), die door twee van de vier winnende scholen in het zonnetje gezet werden, ontvangen van de staatssecretaris een toelage van 1.250 euro.
 • De twee andere scholen krijgen op 17 oktober een bezoek van de Staatssecretaris. Die zal er met de leerlingen praten over armoede.

(*) Enkel volgende types van verenigingen komen in aanmerking voor de toelage:

 • vzw's
 • publiekrechtelijke organisaties (bijvoorbeeld een OCMW)
 • privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheden die onderhevig zijn aan een bijzondere overheidsinvloed

De maatschappelijke zetel van de vereniging moet bovendien in België gevestigd zijn.

Vragen over de wedstrijd kunnen gemaild worden naar jongereninspraak@mi-is.be.