DILBEEK - Voor de 25ste keer houden de Dilbeekse schoolkinderen deze week hun ‘stempeltjesloop’. Op het Roelandsveld en in het bos aan het Patattenveld worden binnen een bepaalde tijd zoveel mogelijk rondjes gelopen.

Armoede thuis nemen kinderen mee naar school. Met heel vergaande gevolgen, die breder gaan dan het economische aspect. Het GO! Doordenkertje van 30 januari 2013 ging in op het thema ‘armoede op school’, met als gastspreker professor Ides Nicaise.

Op 7 oktober vindt ‘Solidariteit op school’ plaats om 19.30 uur in Zaal ’t Getouw. Deze activiteit past in het traject ‘Secundaire scholen zetten stappen naar meer solidariteit op school’. Bezieler brede school Luc Lamote geeft een presentatie. Nadien kan je genieten van de zangvoorstelling Onze Rijkdom.

Op dinsdag 15 oktober, in samenwerking met cultuurcentrum De Werf, kleine theaterzaal (-1): het toneelstuk “Heb je ze wel alle vijf?”. Dankzij de inzet van De Werf en Educatief Theater Antwerpen is dit gratis voor de Aalsterse secundaire scholen en hun CLB’s en andere geïnteresseerden. Viering 20 jaar van stop de armoede met lokale beleidsmakers en welzijnsorganisaties.

Het Lummense OCMW start een project waarbij cliënten die recht hebben op de gemeentelijke  schoolpremie voor lage inkomens, die premie voortaan automatisch krijgen.

Op 10 juni stelde Maggie De Block, Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, het eerste nationaal kinderarmoedebestrijdingsplan aan de Interministeriële Conferentie Integratie in de Samenleving voor. Voor de eerste keer werd er in ons land, over de grenzen van Gemeenschappen en Gewesten heen, een plan specifiek om de armoede bij kinderen aan te pakken en om het welzijn van kinderen te promoten, opgesteld. Ook de stakeholders werden bij de opmaak van dit actieplan betrokken.

Vandaag worden steeds meer werkende mensen geconfronteerd met armoede. Niet in de eerste plaats alleenstaande moeders maar ook tweeverdieners lopen dezelfde risico’s om in de armoede te belanden. "Uit de cijfers van het nationaal inkomen leiden we af dat 15,3% van de Belgen in armoede leeft", begint de staatssecretaris haar uiteenzetting.

Met het kinderrechtenplan bindt het OCMW van Zottegem de strijd aan tegen kinderarmoede. Het plan ondersteunt kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen uitgaande van het recht op een veilige (t)huisomgeving, het recht op onderwijs, recht op gezondheidszorg en recht op vrije tijd. Succesfactoren zijn de globale en multidisciplinaire aanpak, gebaseerd op een breed draagvlak van samen-en netwerking met tal van partners. Voldoende factoren om de federale prijs armoedebestrijding 2012 in de wacht te slepen.

We horen vaak dat wij Belgen een goed leven hebben. De doorsnee Belg heeft zijn eigen huis, heeft veel vrije tijd en beschikt dikwijls nog over een goed gevuld spaarpotje ook. Maar veel mensen kunnen zich helemaal niet aan dit beeld spiegelen. Zo leefde in 2010 in ons land 1 burger op 7 onder de armoedegrens, en dat is onaanvaardbaar.

België behoort tot de meest welvarende landen van de wereld. Dit hebben we vooral te danken aan ons systeem van sociale zekerheid. Maar ondanks al onze welvaart slagen we er niet in iedereen de kans te geven op een menswaardig bestaan. Zo’n 1.200.000 Belgen leven vandaag in armoede. Zinvolle armoedebestrijding slaagt enkel als er in de samenleving een voldoende groot draagvlak voor bestaat. De nood naar informatie en bewustmaking rond armoede is dan ook groot en de schoolcontext is de ideale plaats om armoede bespreekbaar te maken.