Kinderarmoede is een groter probleem dan je denkt

Bijna 1 op 5 kinderen in België leeft in armoede of loopt het risico in armoede terecht te komen. En dat aantal neemt toe. Tussen 2008 en 2011 kwamen er 38.000 kinderen met een armoederisico bij. In totaal zijn het er nu maar liefst 424.000!

Arme kinderen en hun families hebben het bijzonder moeilijk. Ze moeten leven van weinig geld. Daardoor leven ze vaak in een ongezond huis. Maar als ze ziek worden, kunnen ze niet naar de dokter omdat dat te duur is. De kinderen kunnen niet naar de sportclub of de jeugdvereniging omdat hun ouders het lidgeld of de sportkledij niet kunnen betalen. Bij het begin van het schooljaar zit een nieuwe boekentas of rugzak er niet in, net zomin als de schoolreis. Vaak worden deze kinderen met de vinger gewezen, buitengesloten, gediscrimineerd.

Heel veel verschillende redenen liggen aan de basis van armoede die zowel mannen, vrouwen als kinderen treft, van elke huidskleur, van elke nationaliteit. Voor sommige families is armoede al heel lang een probleem. Maar soms gaat het ook snel. Wie het vandaag nog goed heeft, kan morgen in problemen raken doordat papa's bedrijf failliet gaat, mama wordt ontslagen, ouders scheiden, de behandeling van een plotse zware ziekte veel geld kost,...

Een plan tegen kinderarmoede

Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst. Maar ze tellen ook vandaag. Daarom maakten de ministers van alle Belgische regeringen samen een plan om de situatie en het welzijn van kinderen en ouders te verbeteren.  

In dit plan schreven de ministers wat ze tegen 2014 willen bereiken. Het is een soort kaart die de ministers gebruiken om de richting van hun acties aan te tonen. 

Bij dit alles gaat het natuurlijk vooral om kinderen en jongeren. Daarom maakte de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding van dat plan ook een versie voor hen. Hierin koos de Staatssecretaris samen met een groep jongeren enkele acties als voorbeeld. Deze acties gaan bijvoorbeeld over goede en betaalbare kinderopvang, meer contact tussen ouders en kinderen, het recht op informatie, het recht op een beter inkomen en nog veel meer. Deze versie van het actieplan wil kinderen en jongeren informeren over wat de ministers doen.  Je kunt het plan hieronder downloaden.

Bekijk zeker ook de armoedebarometer en de bijhorende handleiding. De armoedebarometer geeft meer uitleg over de verschillende vormen waarin armoede zich laat zien: inkomen, gezondheid, wonen, voeding,... Het plan, de armoedebarometer en de handleiding geven je samen een heel goed beeld van de armoede in België.